Sådan skal du sortere dit affald

23 september 2021
Steffen Hansen

Vi generer rigtig meget affald i vores hverdag. Dette er ikke godt for vores natur. Det er en daglig udfordring at finde ud af, hvordan vi kan mindske mængden af det affald, vi smider ud. Derfor er rigtig mange begyndt at sortere deres affald. Hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald korrekt, så frygt ej. Vi har lavet en guide til, hvordan du skal sortere dit affald, så det har de bedste chancer for at blive genanvendt

Sorteringssystem

De fleste boliger har et sorteringssystem. Både husejere og folk, der bor i lejligheder. Der findes også flere sorteringssystemer i byerne, så folk ikke bare smider affaldet i naturen. Sorteringssystemer består som regel af forskellige spande, hvor hvert stykke affald skal sorteres i. Der er som regel spande til metal, glas, plastik, papir og pap. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvilket materiale dit affald egentlig består af. Disse spande tømmes som regel en gang om ugen, og der findes skemaer over, hvornår spandende vil blive tømt i dit område.

Hvis du sørger for at sortere dit affald korrekt, så er der større chance for, at det kan blive genanvendt, og dermed generere mindre spild. Der er som regel også en spand til restaffald og madaffald.

Genbrugsplads

Nogle ting, kan ikke sorteres i spandende ved din bolig. Derfor findes der også genbrugspladser rundt omkring, hvor du kan aflevere andet affald, der ikke er plads til i sorteringssystemerne derhjemme. En genbrugsplads kan dog ses som en større type sorteringssystem, hvor der er containere til flere typer af affald. Dette kan for eksempel være haveaffald, elektronik eller møbler. Hvis du bliver i tvivl om, hvor dit affald høre til, så er der på genbrugspladser som regel personale, der med glæde vil guide dig til at få sorteret korrekt. 

 

Flere Nyheder